Podpořte rozvoj projektu

Jsme přesvědčeni, že v oblasti zahraniční politiky najdeme mnohem více odbornic, než jich dnes vidíme v panelech, na veřejných debatách nebo v médiích. Ve výsledku tedy hlas 50 % populace není ani
v 21. století zastoupen v diskuzích, které zásadním způsobem ovlivňují životy náš všech.

Na co můžete přispět?

Na přelomu let 2019/2020 jsme prostřednictvím dárcovské výzvy vybrali částku, která nám umožnila vytvořit tento web, který máme dál v plánu:

plnit portfólii expertek
udržovat aktuální
a především dále propagovat mezi organizátory debat a médii

Rovnost mezi lidmi je k nezaplacení, ale provoz on-line databáze s portfólii expertek přeci jen něco stojí.
A protože chceme databázi udržet živou, oceníme každý příspěvek!

Částkou 300 Kč podpoříte zviditelnění databáze. 
Částkou 500 Kč umožníte zpracování portfólií 4 odbornic.
Částkou 1000 Kč umožníte 1 měsíc provozu databáze (hosting, zálohování, zabezpečení atd.).

Databáze má svůj merch! Pořiďte si plakát nebo plátěnku s originální grafikou ilustrátorky Martu Hlavajové a staňte se nositeli a nositelkami naší vize za rovnější veřejnou debatu o zahraniční politice.

Grafika vzinkla speciálně pro náš projekt a my moc děkujeme ilustrátorce Martu, že do toho s námi šla. Martu Hlavajová je slovenská ilustrátorka a výtvarnice. Vystudovala Univerzitu Mateja Bela v Banské Bystrici obor výtvarná edukace. Po škole se realizovala v Žilinské Stanici-Záriečie. Momentálně působí v Praze. Její ilustrace můžete znát například ze spolupráce z feministického newsletteru Kurník. V ilustraci se Martu věnuje volné tvorbě, kterou vnímá jako deník svých myšlenek a snaží se je zhmotnit do vizuální podoby. Ráda zpracovává témata, která vyjadřují názory genderové rovnosti, etnické solidarity, ale také environmentální a další společenská témata.

Podpořte nás na Darujme.cz