Zuzana Vrbová

Výzkum a strategie udržitelnosti

Amsterdam

Jsem absolventkou doktorského programu Právnické fakulty UK, klimatické a energetické právo jsem studovala rovněž v Oslu a australském Melbourne. Působila jsem na Ministerstvu životního prostředí, odboru energetiky a ochrany klimatu, následně v oblasti consultingu v energetice a rovněž v Centru pro klimatické právo a udržitelnost AV ČR. V současnosti pracuji v Nizozemsku v oddělení výzkumu a strategií společnosti, která se zabývá obnovitelnými zdroji energie a project developmentem v oblasti snižování emisí. Mezi má hlavní témata patří tržní nástroje pro snižování emisí: obchodování s emisemi, uhlíkové zdanění a problematika nízkouhlíkových technologií. Zabývám se rovněž korporátní udržitelností.


Expertizy

Energetika
Klimatická změna
Životní prostředí


Regiony a země

Jižní Evropa
Severní Amerika
Střední Evropa
Východní Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština

Rozhovory v médiích

 Evropská klimatická politika a doba pocovidová, Akademie věd ČR, 13.5.2020