Zuzana V. Harmáčková

Výzkumnice

Praha

Zkoumám scénáře budoucího vývoje a cesty k udržitelnosti na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a ve Stockholm Resilience Centre. Zajímá mě, jak se společnost může vyvíjet do budoucna a jaké dopady tento vývoj může mít na přírodní prostředí a kvalitu lidského života. Zaměřuji se na transdisciplinární výzkum a spolupráci s odborníky, politiky a veřejností. Přispívám k iniciativám na vědecko-politickém rozhraní, aktuálně k hodnotícím zprávám IPBES.


Expertizy

Klimatická změna
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
Transformační politika
Životní prostředí


Regiony a země

Evropská unie
Subsaharská Afrika


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština