Zuzana Uhde

Sociální vědkyně

Praha

Zaměřuji se na sociální a feministickou teorii a výzkum globálních interakcí. Věnuji se transnacionální migraci a globální spravedlnosti, migraci v kontextu východní Afriky a v Ugandě, komodifikaci péče, nájemní domácí práci a péči a nepodmíněnému základnímu příjmu. Pracuji v oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a jsem šéfredaktorkou časopisu Gender a výzkum / Gender and Research (www.genderonline.cz).


Expertizy

Genderová rovnost
Lidská práva
Migrace
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc


Regiony a země

Střední Evropa
Uganda
Východní Afrika


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština