Zuzana Lizcová

Vedoucí katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK

Praha

Jsem vedoucí katedry německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií FSV UK a novinářka. Zaměřuji se na německy mluvící země, jejich roli v mezinárodním kontextu a bilaterální vztahy s Českou republikou.


Expertizy

Dezinformace a propaganda
Digitální technologie
Diplomacie
Ekonomie
Genderová rovnost
Média
Občanská společnost
Vzdělávání


Regiony a země

Německo
Rakousko


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, němčina