Zuzana Fellegi

Lektorka na Anglo-americké vysoké škole v Praze

Praha

Jsem právničkou a lektorkou na Fakultě práva a Fakultě mezinárodních vztahů a diplomacie na Anglo-americké vysoké škole v Praze. Studovala jsem mezinárodní právo, lidská práva a evropskou komparativní politiku na Muhlenberg College v USA, Humboldtově univerzitě v Berlíně, a na Sciences Po a l'ENA v Paříži. Dříve jsem pracovala pro Evropskou komisi v oblasti justice a vnitřních záležitostí a pro Úřad vlády SR jako generální ředitelka Sekce lidských práv a menšin, kde jsem zároveň předsedala Radě vlády pro národnostní menšiny a etnické skupiny a Radě vlády pro nevládní a neziskové organizace a zastupovala jsem vládu v expertních skupinách EU, OSN, RE, a OBSE. V současnosti jsem členkou Evropské sociologické asociace (ESA). Evropského konsorcia pro politický výzkum (ECPR), Genderové expertní komory ČR (GEKCR) a Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích při Radě vlády pro oblast rovných příležitostí žen a mužů. Specializuji se na lidská práva, anti-diskriminační a genderové otázky a evropské právo a politiku.


Expertizy

Dezinformace a propaganda
Evropská unie
Genderová rovnost
Instituce EU
Lidská práva
Mezinárodní právo
Občanská společnost
OSN
Právo EU
Veřejné politiky
Visegrádská spolupráce


Regiony a země

Francie
Jižní Evropa
Maďarsko
Polsko
Rakousko
Rusko
Skandinávie
Slovensko
Střední Evropa
Východní Evropa
Západní Balkán
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština, slovenština