Vlaďka Mušálková

Ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Praha

Jsem ředitelkou Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Kromě zkušeností v oblasti managementu nevládní neziskové organizace dlouhodobě sleduji českou zahraniční politiku. Jako absolventka Fakulty sociálních věd UK se zajímám o dění ve střední a východní Evropě a díky studiu na Fakultě humanitních studií UK, které doplnilo mou praxi z občanského sektoru, se věnuji také otázce důvěryhodnosti NNO a dopadu think-tanků na politiku a společnost.


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Demokratizace
Diplomacie
Evropská unie
Neziskový sektor
Občanská společnost
Společná zahraniční a bezpečnostní politika


Regiony a země

Postsovětský prostor
Střední Evropa
Východní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština

Příklady článků a komentářů v médiích

Rozhovory v médiích

AMO spouští českou verzi webu StopFake, Český rozhlas Plus, 18.10.2016