Vladimíra Drbalová

Poradkyně prezidenta a GŘ pro EU a Mezinárodní organizace ve Svazu průmyslu a dopravy ČR

Praha

Jsem absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze (zahraniční obchod) a Univerzity Karlovy (Evropská studia). Působím ve Svazu průmyslu a obchodu v oblasti EU a Mezinárodních organizací (OECD, ILO). Jsem v pracovních týmech BusinessEurope (Evropští zaměstnavatelé), ŘR Eurofound a v letech 2004-2020 členka Evropského hospodářského a sociálního výboru. Mé expertní oblasti jsou evropská a mezinárodní sociální politika, trhy práce, legální migrace, CSR a volný pohyb pracovníků.


Expertizy

Diverzita a inkluze
Genderová rovnost
Instituce EU
Migrace
Sociální politika
Sociální partneři a odbory
Vnitřní trh EU
Vzdělávání


Regiony a země

Evropská unie


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština, chorvatština, němčina, španělština