Veronika Zapletalová

Odborná asistentka, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU

Brno

Zabývám se energetickou politikou EU (energetická tranzice, instituce EU, jednotný energetický trh, vnější dimenze energetické politiky EU) a Visegrádskou skupinou (energetická spolupráce, diskuze o budoucnosti EU).


Expertizy

Energetika
Evropská unie
Instituce EU
Visegrádská spolupráce


Regiony a země

Střední Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština