Věra Tydlitátová

Odborná asistentka na FF KBS ZČU v Plzni

Plzeň

Jsem signatářka Charty 77, výtvarnice, religionistka, publicistka a vysokoškolská pedagožka. Zabývám se extremismem a xenofobií. Jsem zakladatelkou Ligy proti antisemitismu. Od roku 2001 působím na Západočeské univerzitě na Katedře blízkovýchodních studií na Filozofické fakultě. Jsem autorkou několika odborných monografií a jedné básnické sbírky. Ve svých textech představuji témata z religionistiky, judaistiky, historie a antisemitismu.


Expertizy

Demokratizace
Dezinformace a propaganda
Diverzita a inkluze
Extremismus
Lidská práva
Média
Migrace
Náboženství
Občanská společnost
Politická historie a ideologie
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Veřejné mínění
Výzkum a inovace
Životní prostředí


Regiony a země

Izrael
Rusko


Dostupnost

psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština