Věra Stojarová

Docentka, Katedra politologie FSS MU

Brno

Působím na FSS MU v Brně a celoživotně se odborně zabývám politicko-bezpečnostní problematikou v regionu Západního Balkánu. Strávila jsem několik podnětných stáží a výzkumných pobytů v zahraničí, mj. v Haagu, Berlíně, Vídni, Heidelbergu.


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Demokratizace
Politické systémy


Regiony a země

Západní Balkán


Dostupnost

expertní/veřejná debata
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, němčina