Tereza Kunertová

Seniorní advokátka a odborná asistentka na Katedře evropského práva PF UK

Praha, Londýn

Advokátka, akademička (odborná asistentka na PFUK), členka expertní komise pro evropské právo Legislativní rady vlády ČR – žena mnoha profesí s jedním jmenovatelem – evropské právo. Po studiích v Praze, Groningenu a Maastrichtu jsem získala praxi v advokacii (adv. zkoušky 2011), na ÚV ČR, v EP v Bruselu a jako poradce na EU a evropský lobbing pro ČAP. Zaměřuji se mimo jiné na aplikaci práva EU, základní svobody vnitřního trhu a unijní občanství.


Expertizy

Brexit
Evropská unie
Genderová rovnost
Instituce EU
Právo EU


Regiony a země

Střední Evropa
Velká Británie


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština

Rozhovory v médiích

Přes hranice za časů korony, Noc fakulty, 30.4.2020