Sylvie Wagnerová

Grants Officer, holandské Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví

Den Haag/Amsterdam, Nizozemsko

Vzdělání mám v evropském a mezinárodním právu (zaměření lidská práva, instituce EU), zároveň se zajímám i o vzdělávání. Momentálně pracuji v Haagu v sektoru dotací pro zlepšování kvality školství a ve volném čase se věnuji mj. i mentorování středoškoláků. V budoucnu bych tyto své zájmy ráda propojila.


Expertizy

Instituce EU
Lidská práva
Mezinárodní právo
Vzdělávání


Regiony a země

Benelux
Západní Evropa


Dostupnost

psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština, holandština