Simona Šafaříková

Odborná asistentka na Katedře rozvojových a environmentálních studií na Přírodovědecká fakultě Univerzity Palackého

Olomouc

Pracuji na Katedře rozvojových a environmentálních studií na Univerzitě Palackého. Věnuji se problematice rozvoje v asijském regionu. Tematicky se zaměřuji na oblast sportu a rozvoje, tedy toho, jak se sport využívá jako nástroj při řešení rozvojových problémů. Mám zahraniční pracovní a výzkumné zkušenosti např. z Mongolska, Kyrgyzstánu, Jihoafrické republiky, Ugandy či Kolumbie. Ve své práci a výzkumu uplatňuji participativní metody práce.


Expertizy

Neziskový sektor
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
Výzkum a inovace
Vzdělávání


Regiony a země

Jihovýchodní Asie
Kavkaz
Latinská Amerika
Střední Asie


Dostupnost

psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština, španělština