Selma Muhič Dizdarevič

Odborná asistentka, projektová manažerka, senior researcher

Praha

Odborně se zabývám současnými teoretickými úvahami související s občanskou společností, zejména z pohledu ochrany práv jednotlivých menšin a žen. Dále se výzkumně zabývá vztahem mezi organizacemi občanské společnosti a problematikou práv Romů/Romek, cizinců/cizinek, migrantů/migrantek, lidí bez domova a žen. Zabývám se dějinami a teorií lidských práv, jejich vývojem v kontextu západní společnosti a současnými formami debat o lidských právech v globálním kontextu. Sleduji problematiku debaty, jak intersekcionální feminismus ovlivňuje fungování občanské společnosti, a vyučuji sociální politiku ve vztahu k občanské společnosti.


Expertizy

Dezinformace a propaganda
Diverzita a inkluze
Genderová rovnost
Lidská práva
Migrace
Neziskový sektor
Občanská společnost
Sociální politika
Veřejné politiky


Regiony a země

Střední Evropa
USA
Velká Británie
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, bosenština, čeština, chorvatština