Sarah Komasová

Vědecká pracovnice/analytička

Praha/Brno

Zabývám se problematikou bezpečnosti v civilním letectví, především letištní bezpečností, otázkami ochrany před protiprávními činy, terorismem a sociálními aspekty provozu bezpilotních prostředků (UAV). Jsem absolventkou doktorského studia v oboru Mezinárodní vztahy na FSV UK se zaměřením na Bezpečnostní studia. Zde nadále působím na Katedře bezpečnostních studií, dále pracuji jako analytička ve společnosti STEM a okrajově na Dopravní fakultě ČVUT.


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Terorismus


Regiony a země


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština