Roksolana Dryndak

Projektová asistentka StopFake & spolupracovnice Výzkumného centra AMO

Praha

Mým hlavním zaměřením je aktuální dění na Ukrajině, rusko-ukrajinské vztahy, dezinformace a ruská propaganda.


Expertizy

Dezinformace a propaganda


Regiony a země

Postsovětský prostor
Rusko
Ukrajina


Dostupnost

psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština, ruština, ukrajinština

Příklady článků a komentářů v médiích