Radka Maxová

Poslankyně Evropského parlamentu

Praha, Brusel, Štrasburg

Jako poslankyně Evropského parlamentu se zaměřuji hlavně na sociální politiku, včetně ochrany práv osob se zdravotním postižením a komunity LGBTQI+, a jako místopředsedkyně Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví se věnuji rovnosti žen a mužů. Jsem také spolupředsedkyní meziskupiny Evropského parlamentu pro zdravotní postižení a také Aliance europoslanců pro duševní zdraví a jsem členkou meziskupiny Evropského parlamentu LGBTI.


Expertizy

Evropská unie
Genderová rovnost
Instituce EU
Lidská práva
Sociální politika
Vzdělávání
Zdraví
Veřejné zdraví


Regiony a země

Evropská unie


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština