Petra Kalenská

Vyučující na PedFUK

Praha

Lidským právům se intenzivně věnuji ve svém profesním, akademickém i soukromém životě. Pět let práce v Sekci lidských práv Úřadu vlády mi kromě zkušeností v právy dítěte a rovností žen a mužů dalo také náhled do státní správy a mezinárodní spolupráce. Doktorské studium na PF UK mi umožnilo zůstat v kontaktu s mezinárodním pohledem na lidská práva. V současnosti vyučuji lidská práva na UK.


Expertizy

Diverzita a inkluze
Genderová rovnost
Lidská práva
Mezinárodní právo
OSN
Veřejné politiky
Vzdělávání


Regiony a země

Evropská unie
Střední Evropa
Východní Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, francouzština