Petra Ali Doláková

Zástupkyně evropské korespondentky SZBP

Praha

Jsem diplomatka a právnička, specializuji se na lidská práva a mezinárodní mechanismy OSN na jejich ochranu. Přes 17 let pracuji pro MZV ČR (Stálá mise u OSN v New Yorku a v Ženevě, odbor lidských práv, odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky). Ve volném čase vedu besedy o lidských právech pro studenty, prosazuji práva dítěte a práva žen (členka Výboru pro rovné zastoupení žen v rozhodovacích funkcích a politice, Dozorčí rada Amnesty International ČR).


Expertizy

Diplomacie
Lidská práva
OSN


Regiony a země

Evropská unie


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština, ruština