Nikola Kurková Klímová

Výzkumnice, Peace Research Center Prague

Praha

Jsem interní doktorandkou na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a působím ve výzkumné skupině Peace Research Center Prague. Vystudovala jsem právo a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově a mezinárodní právo veřejné na Cambridgské univerzitě. V minulosti jsem absolvovala stáže u Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů Světové banky, Úřadu žalobce Zvláštních senátů soudů v Kambodži a Úřadu žalobce Kosovských zvláštních senátů. Ve svém výzkumu se věnuji judicializaci v rámci mezinárodního práva, a to zejména v oblasti mezinárodního ekonomického práva a mezinárodního trestního práva. Kromě činnosti arbitrážních tribunálů v mezinárodních investičních sporech a stíhání zločinů podle mezinárodního práva u mezinárodních trestních soudů a tribunálů se dále zabývám unilaterálními sankčními režimy států.


Expertizy

Evropská unie
Lidská práva
Mezinárodní právo
OSN


Regiony a země

Evropská unie
Kosovo
Libye


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, francouzština, němčina, španělština