Nikola Adamovská

Interní doktorandka, koordinátorka nadace, analytička

Praha

Jsem interní doktorandkou na Katedře mezinárodních studií a diplomacie na VŠE. Věnuji se globální správě klimatu a zapojení nestátních aktérů a také klimatickému aktivismu. Jako postgraduate researcher jsem strávila několik měsíců na University of Glasgow, kde jsem se věnovala metodě SNA (Social Network Analysis). Vedle doktorandského studia pracuji jako národní koordinátorka Nadace Anny Linh a jako analytička pro studio Kontra.


Expertizy

Diplomacie
Diverzita a inkluze
Klimatická změna
Neziskový sektor
Životní prostředí


Regiony a země


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština

Rozhovory v médiích

Nikola Strachová: Mezikulturní dialog jako nekonečný proud vzájemné inspirace, NGO Market, 15.2.2021

Debate: Has the pandemic changed how the donors perceive the role of non-profit organizations?, NGO Market, 28.4.2021