Monika Šmeringaiová

Doktorandka, juniorní analytička

Ústav verejnej politiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Som výskumníčka a zaoberám sa najmä témou rodinnej politiky a jej vzťahom ku reprodukčnému správaniu ľudí. Som tiež súčasťou výskumov, ktorých predmetom je zisťovanie reprodukčných motivácií u viacdetných rodín; identifikovanie bariér v prístupe k zdravotnej starostlivosti Rómskych žien na Slovensku; a príprava inovácií v oblasti rodinnej a sociálnej politiky ako aj behaviorálnych intervencií v politike samospráv.


Expertizy

Sociální politika
Veřejné politiky
Visegrádská spolupráce
Výzkum a inovace


Regiony a země

Evropská unie


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, němčina