Monika Ladmanová

Poradkyně a členka kabinetu místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost

Brusel

Celý svůj profesní život se věnuji prosazování základních hodnot: obhajobě lidských práv a budování demokracie. Pracovala jsem v neziskovém sektoru, nadnárodní korporaci a v Evropské komisi. Kromě principů právního státu a nediskriminace se věnuji tématu rovných příležitostí pro ženy a muže. Věřím v sílu a schopnosti žen.


Expertizy

Demokratizace
Dezinformace a propaganda
Diverzita a inkluze
Evropská unie
Genderová rovnost
Instituce EU
Lidská práva
Neziskový sektor
Občanská společnost


Regiony a země

Jižní Evropa
Střední Evropa
Východní Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština

Rozhovory v médiích

Monika Ladmanová, poradkyně eurokomisařky Věry Jourové o právech žen a politické korektnosti, Michael Rozsypal, 17.9.2020