Monika Brusenbauch Meislová

Odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU

Brno

Působím na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS Masarykovy univerzity a odborně se zaměřuji zejména na britskou politiku a problematiku vztahů Velké Británie a Evropské unie. Na toto téma jsem publikovala řadu odborných textů. Participuji i na různých mezinárodních výzkumných projektech; krom toho jsem získala výzkumná stipendia např. z University College London nebo Aston University. Často vystupuji jako host v médiích.


Expertizy

Brexit
Evropská unie


Regiony a země

Velká Británie


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština

Rozhovory v médiích

Johnson a Corbyn v debatě BBC, Česká televize, 6.12.2019  (od 2:38:30)

Vývoj kolem brexitu, Česká televize, 4.4.2019 (od 3:10)