Monika Brenišínová

Akademická pracovnice ve Středisku ibero-amerických studií FF UK

Praha

Vystudovala jsem Fakultu humanitních studií a iberoamerikanistiku na FF UK. Věnuji se dějinám umění Latinské Ameriky od předkolumbovských dob po současnost. Specializuji se na vizuální prameny, kulturní studia a kulturní vztahy mezi Latinskou Amerikou a Západem, patrimonializaci, archeologická střediska Latinské Ameriky, nativní kultury a období conquisty.


Expertizy

Kolonialismus
Transatlantické vztahy
Výzkum a inovace


Regiony a země

Latinská Amerika
Střední Amerika


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, francouzština, španělština

Rozhovory v médiích

Úplné zatmění Měsíce, ČT24, 27.7.2018 od 59:58

Jak žila elita říše Inků, Horizont ČT24, 1.12.2019

Smrt učitelkou života aneb O odchodu a jeho přijímání v různých kulturách, ArtCafé Vltava, 9.11.2018