Milena Vicenová

Koordinátorka mezinárodní spolupráce

Praha

Řídila jsem přípravu a čerpání ČR na programu EU SAPARD, připravovala resort zemědělství na vstup do EU. V roce 2007 jsem pracovala ve vládním týmu pro vyjednávání Národního strategického referenčního rámce. V roce 2006 jsem byla ministryní zemědělství, v letech 2008 až 2012 velvyslankyní České republiky v Bruselu. Největší výzvou pro mne bylo úspěšné zvládnutí prvního předsednictví ČR Radě EU.


Expertizy

Evropská unie
Instituce EU


Regiony a země

Střední Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština, němčina

Rozhovory v médiích

Česká pozice pro jednání Evropské rady, Studio ČT24, 9.7.2020

Milena Vicenová a Ivan Kytka ve Studiu ČT24, Studio ČT24