Milena Hrdinková

Státní tajemnice pro evropské záležitosti

Praha

Od února 2019 působím ve funkci státní tajemnice pro evropské záležitosti na Úřadu vlády, kde stojím v čele Sekce pro evropské záležitosti. Mezinárodními vztahy a otázkami EU se zabývám po celou dobu své kariéry, měla jsem možnost zastupovat ČR v orgánech EU (včetně Rady ECOFIN a GAC) i dalších mezinárodních institucích, působila jsem v Evropské komisi jako národní expert a rovněž jako externí expert Mezinárodního měnového fondu.


Expertizy

Evropská unie
Instituce EU
Právo EU


Regiony a země

Severní Amerika
Střední Evropa
Východní Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština