Míla O’Sullivan

Výzkumnice v Ústavu mezinárodních vztahů

Praha

Zabývám se postavením žen a genderovou problematikou v mezinárodní politice. Zkoumám feministickou bezpečnost, zejména agendu OSN Women, Peace and Security, zdůrazňující účast žen na předcházení a řešení konfliktů a post-konfliktní obnově. Tuto agendu zkoumám v kontextu české zahraniční politiky, střední a východní Evropy, především Ukrajiny a v kontextu mezinárodních organizací včetně EU, NATO a OBSE.


Expertizy

Diplomacie
Evropská unie
Genderová rovnost
Lidská práva
NATO
Občanská společnost
OSN
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc


Regiony a země

Střední Evropa
Ukrajina
Východní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština