Michaela Pixová

Postdoktorská výzkumnice

Praha

Zaměřuji se na klimatickou krizi, klimatickou politiku a klimatické hnutí, alternativní potravinové sítě a jejich pozici vůči korporátnímu potravinovému a zemědělskému systému, občanskou participaci v městském rozvoji, aktivismus a městská sociální hnutí, právo na město, deprivatizaci vodohospodářských společností, alternativní prostory a subkultury mládeže, sociální segregaci a genderovou rovnost.


Expertizy

Demokratizace
Diverzita a inkluze
Energetika
Genderová rovnost
Klimatická změna
Neziskový sektor
Občanská společnost
OSN
Regionální politika EU
Transformační politika
Zemědělství
Životní prostředí
Urbanismus


Regiony a země

Evropská unie
Kanada
Rakousko
Severní Amerika
Střední Evropa
USA
Východní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština

Rozhovory v médiích

Z vykořisťovatelů planetárními správci, TEDxNárodní, 30.11.2021

Pop Up Radio: Debata - Praha vs. klimatická změna (Michaela Pixová, Michal Lehečka), GOODGOOD, 11.7.2020