Martina Ponížilová

Odborná asistentka na Katedře politologie a MV, Západočeská univerzita v Plzni

Plzeň

Vystudovala jsem blízkovýchodní studia, mezinárodní vztahy a politologii (Ph.D.) na Západočeské univerzitě v Plzni, kde působím jako odborná asistentka na Katedře politologie a mezinárodních vztahů. Zabývám se tématy spojenými s mezinárodními vztahy a Blízkým východem, např. bezpečností regionu, zahraničními politikami zemí, vztahy mezi regionálními mocnostmi a aktivitami světových mocností v regionu. Od června 2020 jsem na mateřské dovolené.


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Diplomacie
Politické systémy


Regiony a země

Blízký východ


Dostupnost

psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština