Marta Lopatková

Odborná asistentka, vědecká pracovnice na Ústavu asijských studií FFUK

Praha

Jsem asistentkou na Ústavu asijských studií FFUK - vietnamistika. Ve své práci se zabývám zejména intelektuálními dějinami koloniálního Vietnamu s akcentem na gender a problematiku koloniální modernity. Kromě toho se dlouhodobě věnuji studiu migrace a vietnamské komunity na území České republiky jak v současnosti, tak v bývalém Československu.


Expertizy

Migrace
Kultura


Regiony a země

Jihovýchodní Asie
Vietnam


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, vietnamština

Příklady článků a komentářů v médiích

Rozhovory v médiích

Jaké jsou povídky králů vietnamského realismu a co říkají o současném Vietnamu?, Český rozhlas Vltava, 16.12.2020

Vietnam Stories, Inspiration Forum Ji.hlava, říjen 2020