Markéta Křížová

profesorka, Středisko ibero-amerických studií FF UK; proděkanka pro zahraničí FF UK

Praha

Vystudovala jsem etnologii a historii. Zabývám se indiánskými kulturami a koloniálními dějinami Ameriky, především vztahy původních obyvatel a Evropanů, modenrím otroctvím, dopady setkání s americkou realitou na evropské vnímání sebe sama; také problematikou migrací ze Střední Evropy do Latinské Ameriky v 19. a 20. století a dějinami vědy (konkrétně dějinami muzeí a problematice vědeckého rasismu).


Expertizy

Kolonialismus
Migrace


Regiony a země

Karibik
Latinská Amerika
Severní Amerika


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, španělština

Rozhovory v médiích

Archeologie byla vždy podřízena politickým zájmům. Do muzeí musíme chodit jinak, říká historička, Radio Wave, 4.6.2019