Markéta Kocmanová

Přednášející a doktorandka na KBS FSV UK

Praha

Ve svém terénním výzkumu se věnuji absenci radikalizace k politickému násilí u romské komunity. Zabývám teoretickými aspekty radikalizace i praktickými opatřeními v této oblasti v evropských i mimoevropských zemích, o kterých také přednáším na IPS FSV UK. Podílím se na projektu výzkumu radikalizace v rámci centra excelence Katedry bezpečnostních studií Univerzity Karlovy Periculum / Human-Machine Nexus and International Order.


Expertizy

Bezpečnost a obrana


Regiony a země

Blízký východ
Střední Evropa
Východní Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština, slovenština