Marcela Hennlichová

Odborná asistentka na VŠE

Praha

Pracuji jako odborná asistentka na Katedře mezinárodních studií a diplomacie na VŠE Praha. Ve svém výzkumu se zabývám britsko-francouzskými vztahy, francouzským kolonialismem a imperialismem.


Expertizy

Diplomacie
Kolonialismus
Politická historie a ideologie


Regiony a země

Francie


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština