Marcela Černochová

Koordinátorka programu Ukrajina

Praha

Aktuálně se věnuji tématice Ukrajiny – dopadům války na životní prostředí a ochraně ovzduší. Životním prostředím se zabývám už od studia na vysoké škole zapojením do aktivit Českého nadačního fondu pro vydru, kde jsem následně působila do roku 2007 jako ředitelka. V roce 2013 jsem se zúčastnila roční humanitární mise na Haiti s Charitou ČR. Mám zkušenosti z veřejné správy a korporátního sektoru, 9 let jsem řídila Britskou obchodní komoru v ČR.


Expertizy

Neziskový sektor
Občanská společnost
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
Životní prostředí


Regiony a země

Ukrajina


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina