Maja Ondičová

Vládní rada, Úřad vlády ČR

Praha

Působím jako expert na evropský rozpočet, víceletý finanční rámec a daně EU v Odboru koordinace evropských politik, Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Odbor má na starosti koordinaci pozic zastávaných Českou republikou v rámci Rady EU a jejích přípravných orgánů a podporu naplňování evropské politiky vlády.


Expertizy

Ekonomie
Evropská unie
Instituce EU


Regiony a země

Francie


Dostupnost

psaný komentář


Jazyky

angličtina, francouzština