Magda Faltová

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci

Praha

Působím jako ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, jsem členkou správní rady evropské sítě PICUM a na národní úrovni předsedkyní Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva a předsedkyní výkonného výboru Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Jsem spoluautorkou podnětů a komparativních zpráv v oblasti migrace, ekonomické migrace, integrace, pracovních práv migrantů, detencí a ochrany lidských práv migrantů.


Expertizy

Migrace
Občanská společnost


Regiony a země

Ukrajina
Východní Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština