Ludmila Eliášová

Vedoucí Oddělení pro Eurocentra

Praha

Jako vedoucí Oddělení pro Eurocentra v rámci Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády koordinuji informační aktivity týkající se Evropské unie a členství Česka v EU napříč regiony ČR. Zajímám se o aktuální dění v Evropské unii, sleduji trendy ve veřejném mínění a ve vzdělávání, především v tom neformálním.


Expertizy

Evropská unie
Vzdělávání


Regiony a země


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština