Lucie Tungul

Odborná asistentka na PF UPOL

Olomouc

Vystudovala jsem mezinárodní vztahy na Miami University v Ohiu a politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Deset let jsem působila na Fatih University v Istanbulu. V současné době pracuji jako odborná asistentka na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, jsem vedoucí́ výzkumu v institutu TOPAZ. Jsem členkou předsednictva České společnosti pro politické vědy a výkonnou editorkou časopisu Politologická revue.


Expertizy

Demokratizace
Dezinformace a propaganda
Evropská unie
Genderová rovnost
Instituce EU
Klimatická změna
Lidská práva
Média
Migrace
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Transatlantické vztahy
Veřejné mínění
Životní prostředí


Regiony a země

Blízký východ
Severní Amerika
Skandinávie
Střední Evropa
Turecko
Západní Balkán
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, norština, španělština, turečtina

Rozhovory v médiích

Sendvičová generace: Hledání rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem, Knihovna Václava Havla, 12. 10. 2018

Středeční jmenování vlády, Studio ČT 24, 26.6.2018
Turecký prezident upevňuje pozici, Horizont ČT24, 19.4.2018