Lucie Núñez Tayupanta

Vedoucí oddělení pro Evropský výzkumný prostor, MŠMT

Praha

Působím na pozici vedoucí oddělení pro Evropský výzkumný prostor, na MŠMT pracuji od r. 2013. Zabývám se politikou výzkumu v mezinárodním měřítku ve vztahu k EU s dopadem na národní úroveň. Zastupuji ČR v odborných skupinách na úrovni EK a OECD pro oblast výzkumu. Jsem absolventkou FF UK (hispanistika, dánština, norština), v roce 2013 jsem získala Ph.D. (románské literatury se zaměřením na kulturu, antropologii a literární historii Latinské Ameriky).


Expertizy

Evropská unie
Instituce EU
Kolonialismus
Výzkum a inovace


Regiony a země

Evropská unie
Latinská Amerika
Skandinávie
Španělsko


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, dánština, norština, španělština

Příklady článků a komentářů v médiích

Vystoupení na konferencích

Financování vědy a výzkumu v EU – pohled za horizont, Eurocentrum Praha, 23.6.2020