Lucie Macková

Odborná asistentka na Univerzitě Palackého v Olomouci

Olomouc

Zabývám se rozvojovými aspekty migrace, včetně dopadu remitencí a návratové migrace. Má disertační práce pojednávala o fenoménu návratové migrace do Arménie. Zajímám se také o kvalifikovanou migraci, její dopady na pracovní trh a roli mezinárodních organizací v migraci.


Expertizy

Diverzita a inkluze
Migrace
Neziskový sektor
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc


Regiony a země

Blízký východ
Kavkaz
Postsovětský prostor
Východní Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština