Lucie Coufalová

Odborná asistentka na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity

Brno

Pracuji jako odborná asistentka a na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Ve výzkumu se zabývám především ekonomií (des-)integrace a vlivem politického konfliktu a ekonomických sankcí na zahraniční obchod. Další oblastí mého zájmu je ekonomická historie, a to konkrétně centrálně plánovaná ekonomika a transformační politika. V minulosti jsem také úspěšně dokončila doktorské studium na FF MU se zaměřením na Mexiko a jeho divadelní tvorbu.


Expertizy

Ekonomie
Evropská unie
Mezinárodní obchod
Transformační politika


Regiony a země

Evropská unie
Rusko
Střední Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, španělština