Lucie Coufalová

Asistentka, odborná pracovnice na Masarykově univerzitě

Brno

Pracuji jako asistentka a odborná pracovnice na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Ve výzkumu se zabývám především vlivem politického konfliktu a ekonomických sankcí na zahraniční obchod. Další oblastí mého zájmu je pak ekonomická historie. V současnosti dokončuji doktorské studium v oboru Hospodářská politika. V minulosti jsem také úspěšně dokončila doktorské studium na FF MU se zaměřením na Mexiko a jeho divadelní tvorbu.


Expertizy

Diplomacie
Ekonomie
Evropská unie
Mezinárodní obchod


Regiony a země

Latinská Amerika
Rusko
Španělsko


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, španělština