Linda Sokačová

Ředitelka Amnesty International ČR

Praha

Odborně se zaměřuji na sociální politiku, diskriminaci, lidská práva, právo na bydlení a rovné příležitosti. V současné době působím jako ředitelka Amnesty International ČR. V minulosti jsem pracovala v Gender Studies, na MPSV, Platformě pro sociální bydlení nebo v Poradně pro občanství. Spolupracovala jsem např. na výzkumu přístupu Romů a migrantů z postsovětských zemí ke zdravotní péči v ČR nebo na výzkumu postavení migrantů v ČR.


Expertizy

Demokratizace
Lidská práva
Migrace
Neziskový sektor


Regiony a země

Střední Evropa
USA
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština