Leonie Liemich

Vědecká pracovnice a projektová manažerka

Praha

Jsem politoložkou a věnuji se více než 15 let zemím střední a východní Evropy (především Česku a Rusku) a jejím politickým vývojem. Především se zajímám o různá sociálněpolitická témata, např.: komunální politika, pracovními podmínky českých zaměstnanců a zaměstnankyň, evropská, bezpečnostní a zahraniční politika v sociální dimenzi. Pracovně se zabývám organizaci různých vzdělávacích akcí a setkání. Hlavním cílem mé práce je vybudování nových partnerských struktur a kontaktů, budování a údržby sítě kontaktů (politické strany, odbory, neziskovky, univerzity) a zabezpečení transferu znalostí mezi Německem a Českem (v rámci témat evropské, zahraniční a bezpečnostní politiky).


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Evropská unie
Instituce EU
Kybernetická bezpečnost
NATO
Občanská společnost
Politické systémy
Sociální politika
Sociální partneři a odbory
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Transformační politika
Visegrádská spolupráce
Zbrojení


Regiony a země

Německo
Rusko
Východní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, němčina, ruština