Leona Kovar

Projektová manažerka AMO

Praha

Vystudovala jsem teritoriální studia se zaměřením na Balkán a střední Evropu na Fakultě sociálních věd UK, kde pokračuji v doktorském studiu na Katedře ruských a východoevropských studií. Odborně se zaměřuji na politiku, společnost, demokratizaci a svobodu médií v oblasti Západního Balkánu.


Expertizy

Demokratizace
Diplomacie
Média
Občanská společnost
Politická historie a ideologie


Regiony a země

Kosovo
Západní Balkán
Srbsko


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, bosenština, čeština, chorvatština, slovenština, srbština