Lenka Suchá

Postdoktorandka

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Vystudovala jsem Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současnosti působím jako postdoktorandka v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Ve své práci propojuji problematiku adaptace na změnu klimatu, přístupu k půdě a environmentální spravedlnosti v regionu jižní Afriky a v českých městech. Mám za sebou výzkum v Zambii, Jihoafrické republice a na Filipínách. Využívám participativní přístupy a scénáře budoucího vývoje.


Expertizy

Klimatická změna
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
Zemědělství
Životní prostředí
Urbanismus


Regiony a země

Evropská unie
Subsaharská Afrika


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina