Lenka Suchá

Postdoktorandka v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR

Praha

Působím jako postdoktorandka v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Ve svém transdiciplinárním výzkumu propojuji širokou škálu aktérů tak, aby docházelo k jejich vzájemnému učení a přenosu znalostí. Zajímá mě, jak tito aktéři mohou spolupracovat během transformačních procesů nutných pro dosahování vyšší společenské a environmentální udržitelnosti. Tematicky se zaměřuji především na oblast rozvojové spolupráce a společenský rozměr změny klimatu.


Expertizy

Klimatická změna
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
Zemědělství
Životní prostředí
Urbanismus


Regiony a země

Evropská unie
Subsaharská Afrika


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina