Lenka Špičanová

Odborná asistentka na Katedře politologie FF UHK

Hradec Králové

Působím jako odborná asistentka na Katedře politologie FF UHK. Zaměřuji se na geopolitiku, bezpečnost a řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Věnuji se zejména nedemokratickým a hybridním režimům, problematice politických outsiderů, etnickým konfliktům a v prostoru Latinské Ameriky také teritoriálním a hraničním sporům.


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Demokratizace


Regiony a země

Latinská Amerika


Dostupnost

psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, španělština