Lenka Fojtíková

Prorektorka pro vnější vztahy na vysoké škole PRIGO

Ostrava

Působila jsem více jak 20 let na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě, Ekonomické fakultě. Má publikační a vědeckovýzkumná činnost směřuje do oblasti mezinárodního obchodu a WTO. Jsem autorkou 6 monografií a dalších učebních textů a více jak 30 článků nebo příspěvků z mezinárodních konferencí zaevidovaných v databázích WoS a Scopus.


Expertizy

Brexit
Evropská unie
Mezinárodní obchod


Regiony a země

Čína
Evropská unie
Japonsko
USA


Dostupnost

expertní/veřejná debata


Jazyky

angličtina, čeština

Rozhovory v médiích a debatách

Důsledky brexitu, Události v regionech (Ostrava), 27.1.2020
Sankce EU vůči Rusku, Události v regionech (Ostrava), 12. 9. 2014