Kristina Hrbková

Diplomatka na Stálém zastoupení ČR při EU

Brusel, Praha

Působím na MZV ČR, aktuálně na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. Zabývám se vnějšími politikami EU (zejm. rozvojovou spoluprací, humanitární pomocí, lidskými právy, CFSP) a systémem EU s důrazem na EU v mezinárodním systému. Věnuji se také lidským právům a humanitární pomoci na úrovni OSN a mezinárodnímu trestnímu soudnictví.


Expertizy

Diplomacie
Evropská unie
Instituce EU
Lidská práva
Mezinárodní právo
Občanská společnost
OSN
Politické systémy
Právo EU
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Transformační politika


Regiony a země

Evropská unie


Dostupnost

psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, francouzština, němčina